Vad gör vi?

Bergstaden är ett litet företag med stora ambitioner där vi värderar
service och kvalité.

Vi finns 775 meter under jord i världens största underjordsgruva,
Kirunavaara, och våran huvudsakliga uppgift är att serva och underhålla det som sker runt brytningen av järnmalmen.